Tüm dünyada ünü giderek artan bilinçli hayvancılık son zamanlarda ülkemizde de popüler olan trendler arasına girmiştir. Yapılan işin bir meslek olduğunu unutmadan ve bu işi ek gelir olarak görmeden hayvancılığın sebep ve sonuçlarını araştırarak yaptığımız bilinçli hayvancılık, birim hayvandan çok daha fazla verim elde etmenin başlıca nedenleridir. Bu bağlamda geliştirilen Miligram Çiftlik Programı, kayıt tutma alışkanlığının geliştirilmesi ve hayvan ihtiyaçlarının belirlenmesi ile hayvan beslemenin bilinçli yapılması için geliştirilmiş bir projedir.

Program kapsamında ana sayfada bulunan sekmelere ait ana başlıklar şu şekilde özetlenebilir:

  • Rasyonlar
  • Sürü Takip
  • Stok
  • Muhasebe
  • Ajanda
  • Canlı Ağırlık
  • Admin
  • Ayarlar

Rasyon alanında tüm rasyon işlemleri yapılırken, sürü takip alanından tüm sürüye ait işlemleri görebilirsiniz. Stok sekmesinde stoklara ait işlemlerinizi yaparken, muhasebe alanında ise tüm gelir-gider tablolarınızın yanı sıra diğer muhasebe işlemlerini takip edebilirsiniz. Ajanda alanından programın size özel kişiselleştirmesini yapabileceğiniz bildirimleri alabilirsiniz.

Biraz daha ayrıntılı açıklamak adına “Rasyon” kısmı ele alınabilir. Bu alandan örnek olarak süt rasyonu gerçekleştirebilirsiniz. Süt rasyonu oluştururken canlı hayvan sayısı (1 olarak kabul edilir), canlı hayvan ağırlığı, buzağı sayısı, sağım sayısı, sağım yapılan gün sayısı, süt miktarı, sütün yağ oranı ile mevsim bilgilerini girmeniz gereklidir. Tüm bilgileri ve kutucukları doldurduktan sonra elde edilen süte ait parametreler ortaya çıkar. Bu alandaki 20 parametrenin en az 10 tanesinin yeşil renkte olması en sağlıklı süt rasyonunu yakalamanız için önemlidir. Örnek parametreler içerisinde kalsiyum değerleri, net enerji miktarı, protein, fosfor, yem çeşitleri gibi pek çok değer bulunur.

Benzer şekilde kuru madde, enerji, selüloz, yağ, ndf, nfc, bypass protein, nişasta ve kuru kaba yem gibi parametrelerde de kısıtlar mevcuttur. Buradaki en önemli şey adı geçen bütün bu parametrelerin gerçek değerlere yakın ve yeşil olarak görünmesi gerektiğidir. Bunun yanında sağlıklı bir süt hayvanının günlük 4 kg kuru kaba yem yemesi ve kaba kesif yem oranının %50 – %50 eşit sınırda olması gereklidir. Tıpkı süt rasyonunda olduğu gibi besi hayvanları için de özel bir rasyon oluşturulabilir.

Aynı şekilde rasyonlar bölümünde besi rasyonunu da süt rasyonuna benzer şartlarda hazırlayabilirisiniz.

Kendi Yemini Yap

Miligram programı ile kendi yeminizi en verimli şekilde yapma aşamalarınızı programlayabilirsiniz. Programı verimli kullanabilmek ve hayvan ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tespit etmek için seçenekler içerisinden oluşturduğunuz rasyona ve işletmenize en yakın yemi seçmeniz önerilir.  Hammadde bölümünde ise aynı sınıftaki bir üründen çok fazla örnek ele alınmakta olduğundan sizin ürününüze en yakın içeriğe sahip ürünü seçmeniz gerekir.

Programın bu kısmında yapmak istediğiniz yem/rasyon için ihtiyaç duyulan protein, enerji, nişasta ve diğer değerleri gösterilir. Tablolarda ihtiyaç duyulan miktarlar ile size verilen sonuçları eşitlemek için hammaddelerin miktarlarını değiştirerek sonucu varmaya çalışınız.

Yem oluştururken karışımda kullandığınız hammaddeyi seçenekler içinde en yakın olanına göre seçiniz. Bunun için satın aldığınız hammaddelerin analiz değerlerini satın aldığınız yerden ya da üreticiden isteyebilirsiniz. Rastgele girilen hammaddeler sizi istediğiniz sonuca gitmekte engel oluşturabilir. Kullanacağınız tamamlayıcılar ve katkılar konusunda satış danışmanınızdan ya da miligram teknik destek ekibinden destek alabilirsiniz.

Yem için fiyat hesaplandırması isterseniz, seçmiş olduğunuz hammaddelerin kilogram bazında fiyatını yazdığınızda program aşağıda size 1 ton bazında maliyet hesabı çıkaracaktır. Tüm hammaddelerin fiyatını girdikten sonra toplam fiyat kısmında maliyet gösterilir. Sayfada bulunan hesapla butonunu tıkladığınızda maliyeti görmek için çözdüğünüz rasyon sayfasına aktarılır. Yaptığınız rasyon da maliyeti hesaplamak zorunludur.

Sürü Takip Alanı

Bu alanda sürünün hayvanlarını, besi hayvanlarını, süt, aşı ve tedavi gibi bilgileri kolayca takip edebilirsiniz. Bu alanı kullanmak için öncelikle hayvan ekle alanından sürü hayvanlarının bilgileri girilmelidir. Programda hayvan ekle bölümü programın ilk başlangıç noktasıdır. Buraya işletmeye yeni gelen bir hayvanı ya da işletmenizde yeni doğan bir buzağıyı bu bölümden kaydetmeniz gerekir. Yeni hayvan için ilk sekme olan anne kulak numarasını girmeniz gerekirken, hayvan yeni doğmuş ise işletme numaranızı ya da kulübe numarasını gerçek küpelemeye kadar geçerli bir süreliğine kullanabilirsiniz. Hayvan ismi kısmına hayvanları isim olarak ayırmıyorsanız ya işletme numarasını ya da 4863’ün yavrusu şeklinde hatayı azaltmak için ikinci bir kayıt oluşturabilirsiniz. Daha sonra her bir hayvan için doğum tarihi ile ırk çeşidi muhakkak yazılmalıdır.

Cinsiyet alanını ise erkek ya da dişi olarak belirtiniz.

Yeni kayıt yaptığınız hayvan sağmal inek mi, erkek ya da dişi buzağımı ya da besi mi seçenekler içerisinden uygun olanı seçiniz.  Yeni kayıt yapacağınız hayvanınız herhangi bir besi ya da süt grubuna dâhil olacak ise işletme için oluşturduğunuz grubu seçiniz.

Süt Hayvanları Alanı

Süt hayvanlarınıza ait bilgileri bu alanda programlayabilirsiniz. Bu sekme içerisinde üç bölüm bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla  sürünün genel durumunu görebileceğiniz genel bakış, doğum ile tohumlamaları inceleyebileceğiniz doğum tohumlama bölümü ve verim kayıtlarını girebileceğiniz verim kaydı bölümü olmak üzere toplam üç sekme bulunur. Süt genel bakış ekranında hayvana ait cinsiyet, ırk, yaş, son süt verimi, kaç gündür sağıldığı, durumunu, tohumlama tarihini, gebelik durumunu, son geviş durumunu, son tartıma göre yıl bazında süt ortalamasını, en son ki gebeliğini, kaç tohumda gebe kaldığını ve sezondaki toplam sütüne kadar bütün verileri görebilirsiniz.

Doğum ve Tohumlama

Bu sekmede tohumlanan hayvanınız varsa tohumlama girebilirsiniz. “Doğum ekle” sekmesinden doğum yapan hayvanınızın doğum bilgilerini girebilirsiniz. Mevcut sürünüzdeki hayvanları kulak numarasına göre arayıp düzeltmeler ya da kontrollerinizi de yapabilirsiniz. Bu kısımda bulunan “Tohumlama ekle” sekmesini tıkladıktan sonra açılan yeni ekrana bilgileri girebilirsiniz. Ekranda bulunan sekmelerde sırasıyla hayvanınızı, tohumlama tarihini, tohum kod ya da ismini girebilirsiniz.

İşleminizi tamamladıktan sonra alttaki ekle sekmesinden girişi tamamlayınız.

Hayvanınız doğum yaptıktan sonra aynı alanda bulunan doğum ekle sekmesine bilgileri ekleyebilirsiniz. “Doğum ekle” sekmesine tıkladığınızda hayvanınızı, doğurma tarihini, işletme numarası kullanıyorsanız işletme numaranızı yoksa kulübe numarasını ya da not almak istediğiniz açıklamayı yazabilirsiniz.  İşleminizi tamamladıktan sonra alttaki ekle sekmesinden girişi tamamlayabilirsiniz.

Tohumlama ve doğum sekmesi içerisinde bu işlemlerin dışında gebelik onaylama sekmesinde yer almaktadır. Bu sekme sürünüzdeki hayvanlarınızın kuruya çıkma doğuma hazırlama bildirimlerinizi eksik ve hatasız almanız için dikkat etmeniz gereken bir bölümdür.

Hayvanlarınız tohumlandıktan sonra gebelik kontrolü yaptırıp gebeliğinden emin olduğunuzda tohumlama ve doğum ana sayfasının en sağında yer alan “Gebelik Onayla” butonunu tıklayarak onayı tamamlayınız. Gebelik onayladıktan sonra, gebeliği onaylanan hayvan son tohumlama tarihi itibariyle gebelik günü sayılmaya başlanır.

Verim Kayıtları

Verim kayıtlarının detayını görmek istiyorsanız süt verim kayıtları sayfasında hayvan numaralarının başında bulunan ” + ” sekmesini tıklayarak seçtiğiniz hayvana ait 13 farklı veriyi gözlemleyebilirsiniz.

– Besi Hayvanları Bölümü

Besiye genel bakıştan seçtiğiniz hayvan için tüm detayları görebilirsiniz.

Bu sayfanın en alt kısmında bulunan sekmesinden de geçmiş yıllara ait hayvanların tüm performans verilerini tüm detaylarıyla görüntüleyebilirsiniz.

– Besi Hayvanları Verim Kaydı

Bu alanda verim kaydı yapacağınız hayvanınızı seçiniz ve tespit ettiğiniz canlı ağırlık kilogramını giriniz.

Saydıysanız geviş sayısını giriniz. Tartım ya da geviş saydığınız tarihi aşağıdan seçip “Ekle” butonuyla kaydı tamamlayınız.

Besi bölümünde dikkat etmeniz gereken en önemli bölüm besi bölümüne kayıt ettiğiniz ya da hayvan ekle sekmesinden hayvanın durumunu besi olarak değiştirdiğinizde besi bölümündeki “Besi başlat” sekmesini başlatmalısınız.

Besi başlat alanına hayvan kayıt edebilmeniz için ya en başta hayvan eklerken hayvanın durumunu besi olarak seçmeniz ya da işletmenizde doğan bir erkek hayvansa besiye alacağınızda durumunu 0-6 ay erkekten besi moduna almanız gerekir.

Kesimi gelen ya da satışı yapılan hayvanınızı işletmeden çıkartmak için besi bitir yapmalısınız.

Hayvanınızı seçiniz ve işletmeden çıkış tarihini girerek “Güncelle” sekmesinden kaydı tamamlayınız. İşletmeden çıkan hayvanlarınıza ait bilgileri alt kısımda bulunan “Geçmiş Kayıtları Göster” sekmesini tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

Aşı ve Tedavi Alanı

Aşı ve tedavi bölümünden programladığınız aşılar, yapılan aşılar ve günü geçen aşılar olmak üzere 3 kategori göreceksiniz. Ayrıca geçmişe dönük tüm aşıları bu sayfadan görüntüleyebilirsiniz. Tedavi bölümünde de aynı şekilde tüm detayları görebilirsiniz. Aşı ekle ana sayfasın da bulunan “Aşı Ekle”sekmesini tıklayarak programlayacağınız aşıyı kayıt altına alabilirsiniz. “Tabloyu düzelt” sekmesinden mevcut planladığınız aşılarda düzeltmeler yapabilirsiniz. “Geçmiş Kayıtları Göster” sekmesinden ise hayvanlarınıza ait geçmiş aşı kayıtlarını kontrol edebilirsiniz.

Tedaviler içinse “Tedavi ekle” ana sayfasın da bulunan tedavi ekle sekmesini tıklayarak uyguladığınız tedaviyi kayıt altına alabilirsiniz. “Tabloyu düzenle” sekmesinden mevcut yaptığınız tedavilerde düzeltmeler yapabilirsiniz.  “Geçmiş Kayıtları Göster” sekmesinden ise hayvanlarınıza ait geçmiş uygulama kayıtlarını kontrol edebilirsiniz.

Hammadde Miktar

Bu alada yer alan hammadde miktar bölümünden stoklarınızı ve hammadde miktarını seçebilirsiniz. Yani ana stok ve kalan stok miktarlarınızı düzenleyebilirsiniz. Aynı şekilde hammadde fiyatlarını ve günlük kullanılan miktarları da girebilirsiniz.

Muhasebe

Muhasebe bölümünde gayet basit bir yüz yer alır. Bu alanda ay içerisindeki gelir ve giderlerinizi kayıt altına alabilirsiniz.  Muhasebe işlemleri bölümünde gelir gider ekleme sekmesi, yıllık aylık günlük filtreleme sekmesi, genel durumunuzu gösteren toplam bölümünü bulabilirsiniz.

Ajanda

Ajanda bölümünde hatırlatma ekle sekmesine girdiğiniz notları gün ve saat olarak kaydedip size otomatik uyarı göndermesini sağlayabilirsiniz.

Hakkında hatırlatma eklemek istediğiniz hayvanı seçtiğinizde hatırlatma türünü, açıklama ayrıntılarını, hatırlatma tarihini de belirleyebilirsiniz.  Örneğin, gebelik kontrolü yaptırmak istediğiniz bir hayvanınız varsa belirttiğiniz gün ve saatte bildirim alabilirsiniz.

Ayarlar

Bu alanda hali hazırda kullandığınız parolanızı değiştirebilir ya da yeni parola belirleyebilirsiniz.

Daha detaylı inceleme için cep telefonunuza sürü yönetimi uygulamamızı indirebilir ve 30 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz. Aynı zamanda Masaüstü yazılımı için Miligram Masaüstü Yazılımına erişmek için Programa Giriş butonuna basarak ulaşabilirsiniz.

BEREKETLİ GÜNLER DİLERİZ