Koyun rasyonu koyun yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde koyun yetiştiriciliği çok eskilere dayanmaktadır. Her bölgenin kendine özgü ırkları mevcuttur. Mera odaklı bir besleme modeli olduğun için maliyetleri düşüktür.

Bir koyunun üreme durumu değiştikçe yem gereksinimleri de değişir, her dönem için birkaç farklı beslenme periyodu vardır. Aşağıdaki rasyonlar, koyunların ihtiyaç duyduğu tüm gerekli besinleri sağlarken yem maliyetlerini minimumda tutmak için tasarlanmıştır. Bunların belirli standartlar içerdiğini ve kendi besleme modelinize göre ayarlanması gerekebileceğini unutmayın.

Bu modelleri hazırlarken, bilmeniz gereken birkaç varsayım yapılmıştır. Sürünüz , koyunlar için özel formüle edilmiş az miktarda mineral tuza her zaman erişebilmelidir, yada doğal kaya tuzu daha yararlı olacaktır. Her zaman bol miktarda temiz ve tatlı suya erişimleri kolay olmalıdır. Beslemeleri her zaman kademeli olarak değiştirilmedir. Geçiş dönemlerinde ani değişiklerden kaçınılmalıdır.
Mera, iyileştirilmiş otlar ve bazı baklagiller içeren iyi yönetilen bir otlatma sistemini ifade eder ve kayun sürüleri için vazgeçilmez bir avantajdır. Dönüşümlü otlatmanın uygulanabilmesi için birkaç küçük mera olmalıdır. İyi bir mera sistemi ile koyunlar her gün istedikleri taze otları yiyebilmelidir. İyi bir merada gerektiğinde kireç uygulanmalı ve her yıl imkan varsa gübrelenmelidir.

Her rasyondaki saman miktarı, mutlaka yemliğe koyduğunuz miktar değil, koyunun yemesi gereken miktardır. Boşa giden yemleri hesaba katmalı ve buna göre ayarlama yapmalısınız.

Yonca samanı, ham protein içeriği %15-17 olan ortalama yoncayı ifade ederken, yonca samanının %14-15 ham protein içerdiği varsayılmıştır. Karışık yembitkisi, %13 ham protein içeren 50:50 ot:baklagil karışımı ve ot samanı %10 ham protein olduğunu varsayılır. Bilinmeyen ot türlerinin ve yabancı otlar koyunlara yedirilmemelidir.

Mısır, kabaca kırılmış mısırı ifade eder. Fabrika yemi ticari yem, bir yem değirmeninde hazırlanan tam yemleri ifade eder.
Rasyonlar 60 kg ve 70 kg aralığı olgun koyunlar için gösterilmiştir. Koyunlarınız daha küçük veya daha büyükse, uygun ayarlamaları yapmanız gerekecektir. Geçmişte yapılan araştırmalar, ticari üretim için ideal koyun boyutunun yaklaşık 62 kg olduğunu göstermiştir. Bundan çok daha büyük koyunlar, daha fazla kilo kuzu kesmez ve beslenmesi daha pahalıdır.

Damızlık hayvan satmaya ve gösteri devresinde rekabet etmeye çalışan safkan üreticilerin, büyüklük ve ağırlık açısından cins standartlarını karşılayan bir koyunu sürdürmeleri gerekecektir. Birçok cins için bu, 175 poundun oldukça üzerindedir.

Emzirmeyen ve Gebeliğin İlk 15 Haftası

Bu iki dönem boyunca, bir koyunun beslenme ihtiyaçları çok fazla değişmez ve yem gereksinimleri oldukça düşüktür. Bu nedenle aşağıdaki yem rasyonlarından herhangi biri ile ihtiyaçları karşılanabilir. Fabrika yemlerinin daha pahalı oldukları ve bu dönemlerde gerekli olmadığı için tavsiye edilmez.
Mera orta ise
3 kg yonca veya yonca samanı
Yada
3 kg ot samanı veya karışık saman

Yeterli ise mera
1.7 kg karışık yonca otu veya saman otu

Flushing
Hızlandırılmış besleme gibi, üreme mevsiminden önce çiftleşecek koyunlarınız için biraz fazladan yem sağlamak anlamına gelir. Araştırmalar, üreme mevsimi boyunca artan bir beslenme düzlemindeki koyunların ikiz doğurma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Üreme mevsiminden iki hafta önce, koyunlara her gün 1/4,250 gram ila 1/2 500 gram mısır veya başka yem vermeye başlayın. Yemyeşil mera da kullanılabilir, ancak yüksek oranda çiçek içeren bitki ve yonca içeren meralardan kaçının – üremeyi olumsuz etkiler. Üreme mevsiminde 2 ila 3 hafta yıkamaya devam edin ve ardından devam etmeyin. Şişman koyunları yıkamayın, çünkü yalnızca üreme sorunlarını artırırsınız.

Gebeliğin Son 6 Haftası ve Tek Kuzu Emzirmenin Son 8 Haftası

Bir koyunun gebeliğin son 6 haftası ve tek bir kuzuyu emzirmenin son 8 haftası boyunca beslenme gereksinimleri yaklaşık olarak aynıdır ve rasyon formülasyonu için bir besleme periyodu aynı olarak kabul edilir. Koyunların enerji ve protein ihtiyaçları bu dönemde daha fazladır ve rasyon buna göre ayarlanmalıdır. Ülkemizde bazı rasyonların tamamen saman olduğunu fark edeceksiniz. Gebeliğin son dönemindeki birçok koyunun, sindirim sistemi kuzular tarafından rahimde sıkıştırıldığı için bu kadar fazla yem tüketemez. Bu nedenle, bu dönemde saman ve tahılı bir arada kullanmanız gerektiğini bilmelisiniz.

Bu dönemdeki besleme, Mera yeterli ise;
Rasyon 1; 2kg yonca samanı veya karışık saman
2; 1.4 kg yonca samanı veya karışık saman + 500 gram mısır ya da arpa
3; 1kg yonca samanı veya karışık saman ve 1 kg Mısır ya da arpa
4; 1.75 kg yem bitkisi samanı ve. 2kg %14 protein koyun yemi
5; 3 kilo ot samanı ve 500 gram %14 protein koyun yemi
6; 1 kg ot samanı ve 1kg %14 protein koyun yemi

Yüksek cüsseli koyun ise ve  Mera yeterli ise;

Rasyon 1; 2.25 kg yonca samanı veya karışık saman
2; 1.5 kg yonca samanı veya karışık saman ve 500 gram mısır ya da arpa
3; 1kg yonca samanı veya karışık saman ve 1kg mısır ya da arpa
4; 2kg yem bitk. otu ve. 2.5 kg %14 protein koyun yemi
5; 1.5 kg ot samanı ve 750 gram. %14 protein koyun yemi
6; 1kg ot samanı ve 1 kg. %14 protein koyun yemi
İlk besleme döneminde olduğu gibi, koyunların ihtiyaçları daha ucuz karma saman ile karşılanabilir ve bu dönem için en ekonomik yem budur. Bununla birlikte, birçok koyun, hamileliğin bu aşamasında çok miktarda saman yiyemez, çünkü kuzular karın boşluğunun çoğunu kaplar. Bu nedenle, çoğu hayvan sahibi saman miktarını azaltır ve tahılı arttırır. Bu ayrıca Gebelik Toksemisini önlemeye yardımcı olur. Azaltılmış saman ve biraz tahıl içeren çeşitli rasyonlar listelenmiştir. İyi mera, eğer varsa ve hamilelik sırasında sınırlı bağırsak kapasitesi ile yeterince tüketebiliyorsa, bu dönemlerde koyunun ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecektir. Kuzular sekiz haftalık olduklarında, koyunların süt üretimi düşer ve beslenme ihtiyaçları genellikle iyi bir mera ile karşılanabilir.

İlk 8 Hafta ve Son 8 Hafta

Bu iki dönemde bir koyunun günlük ihtiyacı çok yüksektir ve günde önemli miktarda yem gerektirir. Aşağıdaki rasyonlardan da anlaşılacağı üzere bu dönemler iyi baklagil otu kullanmanın tam zamanıdır. Koyun kuzuladıktan sonra, rasyonun dengelenmesi için ot otuna yüksek proteinli koyun süt yemleri eklenmelidir.

Mera yeterli ise 120 kg canlı ağırlığa göre
Rasyon 1; 2 kg yonca veya yonca samanı ve 1 kg mısır ya da arpa
2; 2.25 kg yonca veya yonca samanı ve 0.75 kg mısır ya da arpa
3; 2 kg karışık saman ve 900 gram. %16 koyun yemi
4; 1 kg ot samanı ve 1.7 kg. %16 koyun yemi

Mera yeterli ise 120 kg dan daha fazla canlı ağırlığa göre

Rasyon 1; 2kg yonca samanı ve 1 kg Mısır ya da arpa
2; 2.5 kilo yonca samanı ve 700 gram. Mısır ya da arpa
3; 2.25 kilo yonca samanı ve 1 kilo Mısır ya da arpa
4; 2 kilo karışık saman ve 1.35 kilo. %16 protein koyun yemi
5; 1 kilo.ot samanı ve 2 kilo. %16 protein koyun yemi

Kuzulamadan sonraki ilk birkaç gün tam miktarı beslemeyin. Koyunlara saman ve bol temiz su verin. Kuzulamadan sonraki ilk hafta boyunca yemi kademeli olarak istenen seviyeye yükseltin.

İkizlerin İlk 8 Haftası

Bir koyunun hayatında, besin gereksinimlerinin ikizleri emzirdiği zamandan daha yüksek olduğu başka bir zaman yoktur. Bu dönem çok miktarda yüksek kaliteli yem gerektirir. Daha önceki örneklerde olduğu gibi, kuzuların sıcak havalarda doğduğu bir kuzulama sistemindeyseniz, mera dahildir. Saf ot meraları protein açısından biraz kısa olacaktır, ancak kritik derecede kısa olmayacaktır. Az miktarda yonca içeren bir otlak, tüm enerji ve protein ihtiyacını karşılayacaktır.
Mera yeterli, ve canlı ağırlık 120 kg ise

Rasyon 1; 2.25 kilo yonca veya yonca samanı ve 1 kilo mısır ya da arpa
2; 3 kilo karışık saman ve 1.75 kilo %18 koyun süt yemi
3; 1.35 kilo ot saman ve 2 kilo %18 koyun süt yemi

Mera yeterli, ve canlı ağırlık 130 kg dan fazla ise

Rasyon 1; 5 kilo yonca samanı ve 1 kilo Mısır ya da arpa
2; 6 kilo yonca samanı ve 500 gram mısır ya da arpa
3; 5 kilo yonca samanı ve 1 kilo %16 koyun süt yemi
4; 5 kilo karışık saman ve 1 kilo %16 koyun süt yemi
5; 3 kilo ot samanı ve 2 kilo %18 koyun süt yemi

Kesim için besiye alınan koyun ve kuzuların kendi özel gereksinimleri vardır. Birkaç örnek rasyon aşağıda listelenmiştir.
Besilik koyun

Mera yeterli ise

1.8 kilo yonca samanı veya karışık saman
1.3 kilo ot samanı ve 500 gram %18 fabrika yemi

Kuzular için ise

Mera + 500 gram mısır ya da arpa
1 kilo yonca samanı ve 1kilo mısır ya da arpa
1 kilo yonca samanı ve 1.5 kilo mısır ya da arpa
2.5 kilo yonca, karışık veya ot samanı ve 1.75 kilo %14 proteinli fabrika yemi mısır ya da arpa

Olgun koçlar, üreme mevsimi dışında tüm yıl boyunca mera veya saman üzerinde yaşayabilirler. Yetiştirdiği koyun sayısına ve büyüklüğüne bağlı olarak, bir koçun üreme mevsimi boyunca formda kalması için biraz mısır veya %14 oranında yem ihtiyacı olabilir.