Besi Hayvancılığı nedir Islah edilmiş veya başka bölgelerden getirilmiş, ırk özelliliği taşıyan ya da taşımayan hayvanların belirli bir sürede belirli ağırlıklar kazandırılarak ahırlarda yapılan hayvancılığa besi hayvancılığı denir.

Modern şekillerde yapıldığı için hızlı kilo artışı sağlanır ancak ekonomik değildir. Otlakların azalmasından dolayı ahır hayvancılığının zorunluluğu artmıştır.

Ülkemizde besi hayvancılığı yüksek oranda büyükbaş hayvanlarla yapılır.

Ege, Marmara, İç Anadolu bölgelerinde büyük baş besi hayvancılığı açısından yaygındır

Besi hayvancılığı nasıl yapılır

Entansif besi hayvancılığı, hayvan hareketlerini azaltan ve böylece sığırları daha hızlı besleyen bir besicilik uygulamasıdır. Hızlı gelişen hayvanlar, daha fazla et ürettikleri için daha fazla getiri sağlar.

Besi hayvancılığı, canlı ağırlıkları artırmak ve kesim süresini iyileştirmek ve böylece mezbahada daha iyi dereceler elde etmek için besi sığırlarının beslemesi protein dengeli, yüksek enerjili bir diyetle yaklaşık en az 120 gün veya daha uzun bir süre kapalı ortamda beslenmesini içerir.

Başarılı, sürdürülebilir bir sığır besi işletmesi kurmak için, sığır besisinin nasıl verimli bir şekilde yapılacağına dair yeterli bilgiye, yani sığır besi tekniklerine, iyi yönetim becerilerine ve iyi bir iş planına ihtiyacınız vardır.

Besi hayvanı temini

Hayvanları elde etmek için iki seçeneğiniz var, ya kendi sürünüzden elde ettiğiniz hayvanlarınızı besleyeceksiniz ya da sığırları diğer çiftçilerden satın alacaksınız. Sığır besisinde kullanmak üzere hayvan alırken dikkatli olmalısınız. Yanlış karar verirseniz, daha büyükbaş besi işine başlamadan önce zarara girersiniz.

Sığırları satın alırken, farklı sığır türlerinin piyasa fiyatına göre farklı besi potansiyelini değerlendirebilmelisiniz.

Dikkate alınması gereken faktörler arasında sığır cinsi, cinsiyet, olgunluk türü ve yaş yer alır.

Bunun nedeni, farklı sığır türlerinin sığır besi sürecine farklı tepki vermesidir. Burada dikkate edilmesi gereken en önemli faktör ırktır. Besiye alacağınız ırk bulunduğunuz bölgenin hava koşullarına adapte olabilecek bir ırk olmalıdır. Tırnak yapısı ahır şartlarına en uygun ırk tan seçilmelidir. Bazı sığırlar, sığır besisi için diğerlerinden daha uygundur. Besi süresi biten hayvanların yerine satın alınacak hayvanlar için para her zaman mevcut olmalıdır, fiyatlar uygun olduğunda sığır besisi için satın alınacak fon eksikliği, kâr elde etmek için kaçırılmış bir fırsattır. Besi hayvancılığı iş planınız, sığırları satın almak için para sağlamalıdır.

Yem ve besleme

Sığırlarınıza doğru miktarda ve türde yem vermeniz çok önemlidir. Sığır besi işletmenizin başarısı, sığırların kilo alma ve kaliteli sığır eti üretme kabiliyetine bağlıdır. Bu faktörler yemin kalitesi ve miktarından etkilenir.

Uygun besleme teknikleri, sığırların büyümesini, yemi verimli kullanmasını ve kaliteli sığır eti üretmesini sağlayacaktır. Bu, sığır besi çiftçiliği işinden karınızı en üst düzeye çıkaracak, sığırları uygun şekilde beslememek kayıplara yol açacaktır.

Kayıplar, hedeflenen kesim ağırlıkları ve sığır eti kalite derecesinin karşılanmamasından kaynaklanacaktır.

Sonuç olarak, büyükbaş besicilik işletmesinin karlılığı, büyükbaş hayvanın alış fiyatına, yemin maliyetine, fiyat marjına, yem marjına, yem dönüşüm verimlilik oranına, satış sırasında KG başına birim maliyete bağlıdır.

Besi Yem Fiyatları Nasıl Belirlenir

Çiftlik içi beslemenin maliyeti, yılın ilerleyen aylarında çiftlik marjları üzerinde baskı oluşturabileceğinden, hayvancılık sektörlerinde artan yem maliyetlerinin etkisi fark edilmeye başlandı. Nispeten sıkı arz nedeniyle küresel tahıl piyas yükseliş görünümü ile birlikte , yüksek fiyatların yıllar boyunca devam edeceği aşikar.

Yem fiyatları birkaç yıldır hızlı artış göstermektedir. En son yem piyasa raporu ,yem maliyetlerinin besleme maliyetlerinin çok üzerinde olduğunu göstermektedir.

Yemlik hammaddelerin kullanımına oranla üretimi düşük olduğu için fiyatlar sürekli artış eğilimindedir.

Besi yemi maliyeti nasıl düşürülür

 

İşletme stok alanı, ekonomik güçü hammadde almaya uygunsa sezonda yeterli miktarda hammadde stoklamak maliyetleri düşürür. Dışarıdan aylık bazda alınan hazır fabrika yemleri karı azaltır. Kesif yemin dışında işletmede kullanılan kaba yemin en az %70 ini çiftlik kendisi yetiştirmelidir. Dışarıya bağımlılık arttıkça kar azalır, teknik bilgi ve tecrübe az ise kar azalır.

Yüksek karlı bir işletme elde etmek istiyorsak dışa bağımsız izole bir işletme oluşturmak şarttır.

 

BEREKETLİ GÜNLER DİLERİZ

 

Özkan DİNÇ