Besi Hayvancılığı Nedir?

Besi, kelime anlamı olarak bir canlıyı geliştirmek için gerekli besin maddelerini tükettirmek ya da bir şeyi dengede tutmak için destek objesidir. Temelinde destek, beslemek yatar.

Büyükbaş hayvancılığı içerisinde önemli yere sahip olan besi hayvancılığı, Ülkemizdeki et ihtiyacını karşılamak için belirli barınaklarda farklı besleme modelleri ve farklı ırkların 3 farklı yem sınıfıyla beslenmesine besi hayvancılığı diyebiliriz.

Ülkemizde Besi Hayvancılığı

Ülkemizde besi hayvancılığı, tüm bölgelerde yapılmaktadır. Daha yaygın olduğu bölgeler, Doğu ve Güneydoğu, Karadeniz’in belirli bölgeleri, İç Anadolu bölgesi yoğunluktadır. Her bölgede farklı besleme modelleri mevcuttur.

Besi hayvancılığı yapan birçok işletme kendi alışılagelmiş besleme modellerini sürdürürken, büyükbaş hayvancılık için yeni adım atmış kişiler ya da önceden yapıp yeniliğe ayak uyduran işletmeler dışarıdan destek alarak hayvanlarını beslemektedir.

Besi hayvancılığı besleme programı nasıl olmalı

İlk öncelik nedir?

Irk

Besi hayvanı besin madde ihtiyaçları dünyada kabul edilmiş hayvan besleme programlarında belirlenen, hayvanın ve işletmenin şartlarına göre gereken besin maddelerinin verilerek beslenmesidir. Burada karar nasıl verilir? Besiye aldığınız hayvanınız saf et ırkı değilse, sizin günlük 1900-2000 gram canlı ağırlık artışına göre rasyon çözmeniz pek mantıklı değildir. Yani buradaki önceliğimiz rasyon hazırlamaya başlamadan önce ırkımızı gözlemleyip günlük alabileceği canlı ağırlık miktarını tespit etmemiz gerekiyor. Aynı örneği süt hayvancılığı içinde verebiliriz, süt verim kapasitesi 25 litre/gün olan hayvanınız için 35 litreye göre rasyon hazırlamak aradaki 10 litrelik rasyon maliyetinizin cebinizden çıkması demektir.

Aslında ülkemiz hayvancılığının kanayan yarası da tam da budur. Rasyon, rasyon nedir? başlıklı yazımızı tıklayarak rasyon hakkında bilgi alabilirsiniz. Rasyon nasıl hazırlanmalı, süt rasyonu ve besi rasyonu hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz? Besleme konusunda işletme sahibi eksik bilgiye sahip olduğu gibi saha teknik destek hizmeti veren personelde de eksik bilgi olabilir. Böyle bir durumda hayvan ihtiyacının bilinmemesi, gelişigüzel ya da öneri usulü besleme başarı oranımızı ve kazancımızı düşürebilmektedir.

Besi hayvancılığı ve Besi rasyonu nasıl olmalı?

Öncelikle besi hayvancılığı, erken yaşlarda besiye alınan hayvanların gelişim dönemdeki hızlı canlı ağırlık artışı düşmeye başladığında yani verimli dönem bittiğinde kesime göndermeliyiz. Örnek verecek olursak 1- 22 yaş arası insanlar bu yaşa kadar vücut olarak gelişim gösterir belirli bir yaştan sonra boy uzaması hücre yenilenmesi azalır. Hayvanlara da bu mantıkta bakmak gerekir. Ülkemizde ise birçok bölgede tam tersi 12.15 aylık yaşları geçmiş hayvanlar toplanıp besiye alınmaktadır. Kesimi gelen hayvanlar kesim fiyatı düşük ise bir kaç daha işletmede tutulmaktadır.

Önerilen ise, erken yaşta alınan hayvanların 12-15 yaş aralığına kadar beslenip kestirilmesidir.

Besi hayvancılığı, uygun fiyata erken yaşta alınan ya da işletmede bulunan hayvanların, önceden stoklanmış kaliteli kaba ve kesif yemlerle beslenerek, tüm verim olgularını gözeterek beslenmesidir.

Kaç farklı besleme modeli vardır?

*Mera sonrası takviye yemleme

*Belirli program ya da alışılagelmiş öğün besleme

*Serbest besleme modeli uygulanmaktadır.

Bizim ülkemizde hangisi daha yaygın kullanılmaktadır. Belirli program ya önerilerle beslenen öğün beslemesi uygulanmaktadır.

Hangisini uygulamalıyım?

Aslında defalarca denemeleri yapılmış aşamalı besleme en idealidir. Bir besleme uzamanı tarafından belirlenmiş, planlanan besi dönemi içerisinde öncelikle kaba yem ağırlıklı (km esasına göre mak.%40)ile başlayıp besi süreci ilerler iken kuru madde/ kaba yem oranı azaltılıp kesif yem oranının arttırılmasıyla yapılmalıdır. En başta dediğimiz gibi bir besleme uzmanı ya da sizin uzman olduğunuz besi rasyon programı ışığında tamamlanan bir besi süreci geçirilmelidir. En kazançlı besi hayvancılığı sizin kendi hayvanınızı besleyebildiğiniz ve her geçen yıl bir önceki yıla göre daha da tecrübe kazandığınız bir besleme ile yapılan besiciliktir.

Peki, bunu nasıl yapabiliriz

Site anasayfasına Demo talebi bağlantısına tıklayarak besi hayvanı rasyon programı talep edebilir sayfada bulunan telefon numarasından 15 dakikalık eğitim ile kendi rasyonunuzu çözmeye ve en önemlisi hayvan beslemeyi gerçek manasıyla öğrenmeye başlayabilirsiniz. Dışardan destek ile beslenen işletme tam manasıyla sizin değildir.

BEREKETLİ GÜNLER DİLERİZ