STOK RASYONU

Bir işletmede gözlemlenmesi yada takip edilmesi en zor olan kısımlardan olan stok bölümünde öncelikle işletmenizdeki tüm hammaddeleri miktarları ile birlikte sisteme tanımlayıp,fiyat bölümünden fiyatlandırabilirsiniz. Stoğunuzdaki hammaddeyi fiyatlandırmanız önemli çünkü stok fiyat bölümü programınızda yeralan rasyon programına bağlı çalıştığı için rasyon hesaplamalarında bu fiyatlar kullanılmaktadır.hammadde fiyat değişikliklerinde sizinde güncelleme yapmanız gerekmektedir.

Stok kullanılan miktar bölümünden işletmede kullanılan hammaddeler toplamını sisteme tanımlayarak sistem tarafından otomatik düşüm yapmasını sağlayabilirsiniz. Hammaddelerin sulu yada kuru yem olması farklılık göstermekle birlikte paket olmayan sulu kaba yemlerinizden %8 civarında diğer yemlerden bekleme süresine göre %2,%3 nem oranına göre fire düşüp ana stoğu bu şekilde tanımlamalısınız.işletmede rasyon yada hammadde kullanım miktarı değiştiğinde kullanılan miktarlar güncellenmelidir.